2023-12-04 13:21Pressmeddelande

God tillgänglighet hyllas med nyinstiftat pris

Tillgänglighetspriset

Genom ett tillgänglighetspris vill Lidingö stad uppmärksamma goda insatser som har gjort Lidingö mer tillgängligt för alla. De som har förbättrat livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning kan nomineras till priset.

Staden ansvarar för att personer med funktionsnedsättning som bor, vistas eller verkar i staden kan ta del av samhället på jämlika villkor. För att stärka arbetet med ökad tillgänglighet och delaktighet har staden, sedan tidigare, tagit fram ett funktionshinderspolitiskt program.

– Full delaktighet på lika villkor är en rättighets- och jämlikhetsfråga. Därför är det viktigt att alla jobbar för ökad delaktighet och tillgänglighet på Lidingö, säger Peter Lönnqvist, M, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Nu vill staden även hylla god tillgänglighet. Tillgänglighetspriset lyfter fram och belönar förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig stad där alla har lika möjligheter. Priset kan tilldelas företag, föreningar och organisationer samt grupper och enskilda personer som har gjort betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö.

– Med priset vill vi uppmärksamma det fina arbete som görs för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas också att priset kan stimulera andra att sätta än mer fokus på detta område, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Flera nomineringskategorier
De nominerade ska ha bidragit till förbättringar av tillgängligheten inom en eller flera av följande kategorier:

  • Fysisk tillgänglighet i inom- och/eller utomhusmiljöer
  • Information och kommunikation
  • Inkludering och motverkande av diskriminering.

Priset kan delas ut inom en eller flera av kategorierna. Nomineringsperioden är öppen och stängs den 31 januari 2024. Alla kan nominera företag, föreningar, organisationer, grupper och enskilda personer under en nomineringsperiod.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Stefan Heinebäck
Förvaltningschef, Omsorg- och Socialförvaltningen
Stefan Heinebäck
Peter Lönnqvist
Ordf. omsorgs- och socialnämnden (M)
Peter Lönnqvist