2014-08-28 13:49Pressmeddelande

God arkitektur prisas

null

Lidingö stad vill skapa engagemang kring god arkitektur och stadsutveckling. Därför instiftas nu ett stadsmiljöpris. Lidingöborna bestämmer vem som vinner, omröstningen pågår september ut.

Med priset vill staden uppmärksamma arkitekters och enskilda fastighetsägares insatser och deras betydelse för utvecklingen av ett attraktivt Lidingö. Stadsmiljöpriset kommer framöver att delas ut vartannat år.

Stadsmiljöpriset delas ut för till exempel en byggnad, tillbyggnad, ombyggnad, en park eller ett torg. Kriteriet för årets nomineringar var att byggnaden eller platsen blev färdigställd någon gång under 2012, 2013 eller första delen av 2014.

Av de nominerade bidragen har en jury utsett tre finalister. Den 1-30 september kommer omröstningen att pågå. De tre förslagen kommer att finnas beskrivna på stadens webbplats, www.lidingo.se/stadsmiljopriset från den 1 september. Under Öppet stadshus den 6 september kan man också lägga sin röst på favoriten.

 

För mer information
Agneta Tarandi, miljö- och stadsbyggnadskontoret
Tel: 08-731 30 25
E-post: agneta.tarandi@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum