2021-12-21 09:23Pressmeddelande

Funktionshinderpolitiskt program klubbat

Lidingö stad har just antagit ett funktionshinderspolitiskt program med mål att anpassa stadens verksamheter och miljöer för alla. Här syns den nybyggda rampen upp till Breviks förskola. Foto: Micke LundströmLidingö stad har just antagit ett funktionshinderspolitiskt program med mål att anpassa stadens verksamheter och miljöer för alla. Här syns den nybyggda rampen upp till Breviks förskola. Foto: Micke Lundström

Alla personer med funktionsnedsättning som bor, vistas eller verkar på Lidingö ska kunna ta del av samhället på jämlika villkor. Det är målet med det funktionshinderpolitiska programmet, som nu har klubbats i kommunfullmäktige.

Nästa steg blir att varje nämnd utser varsin representant till en central arbetsgrupp som ska arbeta för ett gemensamt tillgänglighetsarbete i staden. Därefter ska alla stadens nämnder och bolagsstyrelser på Lidingö göra en handlingsplan som beskriver vad som måste göras för att nå målen i programmet. När handlingsplanerna är upprättade börjar det långsiktiga förändringsarbetet.

- Jag är mycket nöjd med att vi nu tagit fram det här programmet tillsammans med representanter från stadens alla förvaltningar och i samverkan med stadens tillgänglighetsråd och kommunala pensionärsråd. Vi vill med det föra Lidingö stad närmare målet att alla människor på Lidingö ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld, LP.

- Vi vill att stadens verksamheter och tjänster skall var tillgängliga för alla Lidingöbor. Med detta program tar vi ett steg mot ökad tillgänglighet, säger stadsdirektören Daniel Broman.

Här är områdena som särskilt ska bearbetas och där staden har möjlighet att bidra till förbättring: Likvärdigt deltagande i demokratin, rätt till information, rätt till fysisk tillgänglighet både ute och inne, rätt till utbildning, arbete, försörjning och boende, rätten till likvärdig fritid och god hälsa och individuellt stöd, samt tillgång till ny teknik.

- Åtgärder för att öka tillgängligheten för alla är en investering för en hållbar utveckling. Men framförallt handlar det om att Lidingöbor kan få ett tryggt och självständigt liv. Lösningar som är bra för personer med funktionsnedsättning brukar ofta vara bra för alla och minskar behovet av specialanpassningar och dyra åtgärder i efterhand. När vi utformar samhället ska hela befolkningens behov och förutsättningar beaktas. Människor i alla åldrar som lever med en funktions­nedsättning ska inkluderas i beslut som påverkar deras livssituation, säger Rebecka Sundström, projektledare på omsorgs- och socialförvaltningen och en av utredarna bakom programmet.

Resultatet av de aktiviteter som staden beslutar att genomföra utifrån programmet kommer att följas upp och utvärderas under åtta år.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP