2013-09-20 16:20Pressmeddelande

Förtydligande av pressmeddelande från Rikshem

Bostadsbolaget Rikshem, bland annat ägare till ett bostadsbestånd i Käppala på Lidingö, hävdar i ett pressmeddelande att de för en dialog med Lidingö stad om byggande av 600 ungdomslägenheter i Käppala. 

För över ett år sedan avfärdade staden planer på nybyggnation i Käppala bland annat med anledning av trafiksituationen på Södra Kungsvägen. Det finns i dagsläget inga planer på nybyggnation i det aktuella området. 

 

För mer information
Bengt Rehn, mark- och exploateringschef
bengt.rehn@lidingo.se
Tel
. 08-731 30 52

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum