2021-11-15 10:08Pressmeddelande

Förste Gustaf Dalénprismottagaren utsedd

Mottagaren av Gustaf Dalénpriset offentliggjordes vid invigningen av AGA-fyren i Dalénum.  Här är Gustav Hasselskog flankerad av kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) till vänster och Göran Dalén, sonson till Gustaf Dalén, till höger.Mottagaren av Gustaf Dalénpriset offentliggjordes vid invigningen av AGA-fyren i Dalénum. Här är Gustav Hasselskog flankerad av kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) till vänster och Göran Dalén, sonson till Gustaf Dalén, till höger.

Gustav Hasselskog, grundare och VD för Candela Speed Boat AB, är den förste mottagaren av Lidingö stads nyinstiftade Gustaf Dalénpris. Det offentliggjordes vid invigningen av AGA-fyren i Dalénum på söndagen.

Det var i samband med invigningen av ett nytt minnesmärke över Gustaf Dalén som den förste pristagaren offentliggjordes. Minnesmärket, i form av en AGA-fyr, ska minna över den drygt 100-åriga AGA-epoken på Lidingö. Det är också någon som verkar i Gustaf Daléns anda som är tänkta mottagare av det nyinstiftade priset. Kriterierna för Gustav Dalénpriset är just entreprenörskap, innovation, ledarskap och samhällsbyggande.

Gustav Hasselskog och hans företag Candela Speed Boat AB ligger bakom en teknisk innovation som gör företaget unikt. Det är eldrivna bärplansbåtar som innebär tysta, snabba och avgasfria transporter på sjön.

- Det är väldigt hedersamt att bli uppmärksammad för det arbete vi utför. Då jag år 2014 startade Candela ville jag göra någonting riktigt svårt, en utmaning som gärna även fick innebära samhällsnytta. Det var teknologi och innovation som var starten för mig. Sedan har andra delar ökat i betydelse, som ledarskap och entreprenörskap.

Den formella prisutdelningen äger rum den 30 november i Lidingö stadshus, Gustaf Dalensalen.

Juryns motivering

Den första mottagaren av Gustaf Dalénpriset uppfyller väl de kriterier som är satta för priset nämligen innovation, ledarskap, samhällsbyggande och entreprenörskap. Som grundare och VD för Candela Speed Boat AB i Gåshaga har Gustav Hasselskog förverkligat tanken om ett rent och hållbart båtliv. Han har samlat ett team av experter runt sin vision och lett arbetet med att skapa världens första eldrivna bärplansbåt. Från idé, finansiering och utveckling till ett företag på stark frammarsch. Företaget han leder är i dag en internationell aktör som står bakom ett för sin bransch viktigt tekniksprång.

Gustav Hasselskog är genom sitt arbete en utmärkt förebild för unga Lidingöbor; en sann innovatör och entreprenör i Gustaf Daléns anda.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Kulturchef Lidingö stad
John Svensson