2017-03-07 15:31Pressmeddelande

Första kommunala hemtjänsten i Sverige Silviahemscertifieras

Som första kommunala hemtjänst i Sverige kommer Lidingö stads hemtjänst och de kommunala servicehusen Baggebygård och Högsätra att Silviahemscertifieras. Ceremonin för certifieringen äger rum den 10 mars, mellan klockan 13.30 och 15.30 på Baggebygårds servicehus.Under ceremonin kommer Eva Jönsson från Silviahemmet att dela ut certifikaten nr 50 till hemtjänsten och nr 51 till servicehusen.

En Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare oavsett om man är vård- och omsorgspersonal, städare eller chef har genomgått en utbildning i demensvård. I certifieringen ingår också att personalen på varje enhet har regelbundna reflektionsstunder tillsammans med en utbildad reflektionshandledare.

– För våra kunder och deras anhöriga är det en trygghet att vi är utbildade och certifierade inom demensvård, säger Per Wictorsson, områdeschef för hemtjänsten inom Lidingö stad. Vi vill kunna erbjuda bästa möjliga livskvalitet för personer med demenssjukdom.

Utbildningen i demenssjukdom utgår från Silviahemmets vårdfilosofi som bygger på fyra hörnstenar: personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd samt kommunikation och relation.

Totalt i Sverige finns det med Lidingö stads hemtjänst 50 verksamheter som Silviahemcertifierats, varav 47 är boenden och dagverksamheter och två är privata hemtjänstföretag.

Drottning Silvia grundade Silviahemmet 1996. Hemmet drivs med en palliativ vårdfilosofi med fokus på livskvalitet. Detta vill man uppnå genom att lindra fysisk smärta, erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för både patienten och dennes närstående.

För mer information
Per Wictorsson
Områdeschef, Lidingö stads hemtjänst
Tel: 08-731 33 36

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum