2015-01-28 11:04Pressmeddelande

Försenad trafikstart för Lidingöbanan

null

Foto: Kjell-Arne Larsson

Stockholms lokaltrafik, SL, meddelade i dag den 28 januari att trafikstarten av Lidingöbanan, som ursprungligen var planerad till 28 mars, skjuts upp. Orsaken är att det under provkörningar på den nya banan framkommit brister i det nyinstallerade signalsystemet.  Delar av systemet måste bytas ut och det är i nuläget oklart när trafikstart kan ske

- Det känns oerhört trist att trafikstarten nu förskjuts. Vi är många som ser fram emot att få åka med den nya moderniserade Lidingöbanan. Samtidigt har jag förståelse för att tekniken är komplicerad och säkerheten måste komma i första hand, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

Sedan november 2014 har SL haft den nya Lidingöbanan i provdrift för att kontrollera att allt fungerar och åtgärda de fel man upptäcker. Under provdriften har det uppdagats att två tekniska system inte fungerar tillsammans och att detta påverkar banans driftsäkerhet.

Lidingöbanan stängdes av i juni 2013 för att moderniseras. När trafiken väl kommer i gång är det en helt ny anläggning med nya vagnar, passager och plattformar. Sträckan har byggts ut med dubbelspår på vissa sträckor för att ge möjlighet till tätare trafik och för extra spårvagnar under rusningstrafiken. Under reparationen av Lidingöbanan har spårvagnarna ersatts med busslinjer.

- I väntan på trafikstarten måste ersättningstrafiken fortsätta på samma sätt som tidigare. Trafikanterna ska inte drabbas ytterligare på grund av förseningen, säger Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

I november invigdes Norra länken och möjligheten att ta sig både till och från Lidingö har ökat på ett dramatiskt sätt. Beräkningar visar på tidsvinster på upp till tjugo minuter, enkel resa, för att nå riksvägnätet. Den moderniserade Lidingöbanan är ytterligare en av många satsningar som gör Lidingö ännu mer attraktivt för boende, arbetstagare, företagare och besökare.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum