2021-09-22 14:27Pressmeddelande

Företagsklimatet på Lidingö bland topp tre i länet

Lidingö hör till de tre bästa kommunerna i länet när det gäller att driva och starta företag och behåller sin 15:e plats i landet. Det visar Svenskt Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet bland landets 290 kommuner. Rankingen bygger på enkätundersökningen som presenterades i våras där totalt 153 Lidingöföretagare medverkade.

Resultatet av årets ranking visar att Lidingö ökar på frågorna om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen, kommunpolitikernas attityder och dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare. Företagens högst prioriterade områden för att förbättra företagsklimatet är bättre dialog, ökad förståelse samt minskad brottslighet och ökad trygghet.

─ Självklart blir jag jätteglad över att få ett så fint kvitto på vårt samarbete med våra företagare, och nu fortsätter vi med satsningar på förbättrad företagsservice för att kunna bli ännu bättre. Ett vitalt näringsliv är en förutsättning för både Sveriges och Lidingös välstånd, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lidingö stad har under det senaste året gjort en rad aktiviteter för att förbättra kommunens service, information och dialog med företagarna. Exempel på aktiviteter är företagsbesök, så kallade en-väg-in-möten och ett ökat fokus på kundbemötande i hela kedjan. Ett annat område som det satsas mycket på är upphandling där målet är att på olika sätt förenkla för företag som vill bli leverantör till staden.

─Det är verkligen jätteroligt att se att det strategiska arbetet med att förbättra företagsklimatet ger resultat. Nu går vi vidare med att analysera resultatet för att se vilka områden vi behöver stärka upp och utveckla och hur vi fortsätter att skapa förutsättningar för ökad dialog och förståelse för företagarnas behov, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.


Om Svenskt Näringslivs rankning
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Rankingen bygger till två tredjedelar på 32 000 enkätsvar från företagare runt om i Sverige. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. På www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg
Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Malin Rosenqvist