2020-02-18 09:29Pressmeddelande

Fokus på Lidingös kulturliv i nytt politiskt program

null

Vid kultur- och fritidsnämndens senaste möte klubbades ett kulturpolitiskt program där barn och ungdomar ställs i centrum. Det är första gången inriktningen för kulturen formuleras i ett politiskt program.

I det kulturpolitiska programmet lyfts institutioner som Millesgården, Nyckelviksskolan, Sagateatern och Lidingö Musikskola, men även kulturföreningarnas och konstutövares betydelse för att utveckla det lokala kulturlivet. 

Mer samverkan och samarbeten med staden eller mellan kulturaktörerna är huvudspåret. För att nå ett bättre utbud av kulturella barn- och ungdomsverksamheter anges ökat samarbete och närmare kontakt med ungdomarna själva som vägar att nå målet.

- Det kulturpolitiska programmet betonar kulturaktörernas betydelse vare sig det är en kulturförening, en konstnär eller någon av Lidingös kulturinstitutioner. Det lyfter särskilt ungdomsgruppen och säger att staden med lyhördhet, stöd och öppenhet för samverkan bäst kan främja kulturens utveckling på Lidingö, säger kulturchef John Svensson.

- För ett brett och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid åt alla Lidingöbor behövs samarbete med initiativrika Lidingöbor och kulturaktörer, föreningar och Lidingö stads kulturverksamheter. Det kulturpolitiska programmet syftar till att skapa förutsättningar och möjligheter för dessa samarbeten, säger Filip Svanberg (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

För mer information

John Svensson, kulturchef
Tel: 08-731 33 72
E-post: john.svensson@lidingo.se

Filip Svanberg, ordförande kultur- och fritidsnämnden (M)
Tel: +46 739 288 969
E-post: filip.svanberg@gmail.com

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum