2014-05-09 09:24Pressmeddelande

Fler hyresrätter byggs på Lidingö

Kommunstyrelsens arbetsutskott väntas på onsdag den 14:e maj föreslå att fler hyresrätter byggs på Lidingö.

Stockholmsregionen växer och Lidingös befolkning ökar snabbare än förväntat. För att möta behovet av fler bostäder planerar Lidingö stad att bygga fler hyresrätter. Staden bjuder därför in till en markanvisningstävling för tre områden runt Rudboda torg på norra Lidingö.

Totalt rör det sig om mellan 120 och 140 nya hyreslägenheter i natur- och kollektivtrafiknära lägen. En stor del av lägenheterna kommer att vara små lägenheter med ett rum och kök.

- Det är med stor tillfredställelse som vi tar beslut om att bygga fler hyreslägenheter på Lidingö. Tanken med att låta bygga små lägenheter är att möta ett behov från framför allt unga människor som söker sin första lägenhet, säger Paul Lindquist (M), Torsten Engevik (FP) och Jessica Sjöstedt (KD) i ett gemensamt uttalande.

För mer information se bilagor.

För kontakt:
Paul Lindquist (M) kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad
Tel: 0730-79 30 50

Torsten Engevik (FP) kommunstyrelsens vice ordförande i Lidingö stad
Tel: 0730- 79 35 81

Jessica Sjöstedt (KD) kommunalråd i Lidingö stad
Tel: 072-725 33 79


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum