2013-11-19 11:25Pressmeddelande

Fler hyreslägenheter att förmedla

Lidingö stad har skrivit ett avtal med John Mattson Fastighets AB som innebär att tio lägenheter per år från fastighetsägarens bestånd får förmedlas av staden. Det ger staden utökade möjligheter att täcka det bostadssociala behov som finns. 

- Den här överenskommelsen säkrar vårt behov av lägenheter till personer med sociala eller medicinska skäl eller till nyanlända som givits uppehållstillstånd i Sverige. Det är glädjande att en privat aktör som John Mattson AB på det här sättet tar ett samhällsansvar. Jag hoppas att deras exempel kan följas av fler, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

 - John Mattsons vision är att betraktas som ett föredöme i branschen när det gäller att generera nytta för ägare, hyresgäster och samhälle. Att förnya avtalet med Lidingö stad avseendel ägenhetsförmedling till bostadssociala behov ligger helt i linje med vår vision, säger Siv Malmgren, vd John Mattson AB. 

Det formella beslutet tas av kommunstyrelsen den 2 december 2013. Avtalet gäller under tio år med treåriga förlängningsperioder.


För mer information
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande
paul.lindquist@lidingo.se
Tel: 073-079 30 50

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum