2012-06-29 10:47Pressmeddelande

Färre parkeringsplatser i Ropsten

null

Stockholms stad kommer från den 1 september att ta en del av Ropstens infartsparkering i anspråk för att bygga ett logistikcentrum, som behövs i det pågående bygget av Norra Djurgårdsstaden. Samtidigt höjs taxan på infartparkeringen från 30 till 50 kronor per dygn för att främja att p-platserna används av infartsparkerare.

 – Vi är mycket bekymrade över att en så stor del av infartsparkeringen försvinner. Den är en förutsättning för att många Lidingöbor ska få vardagen att gå ihop. Risken är nu att man i stället väljer att ta bilen ända in till stan, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist. – Nu  fortsätter vi diskussionerna med Stockholm för att försöka hitta en långsiktig lösning på problemet.

Det finns i dag totalt 843 parkeringsplatser vid Ropstens infartsparkering. I samband med att det nya logistikcentrumet byggs kommer marken vid värmecentralen, som består av 320 parkeringsplatser, att tas i anspråk. Stockholms stad anser sig behöva marken för att bland annat samordna de transporter som krävs i bygget av Norra Djurgårdsstaden.

Samtidigt skapar Stockholms stad 50 nya p-platser på den delen av infartsparkeringen som ligger närmast rondellen vid Gasverksvägen. Dessa p-platser kommer att ställas i ordning i god tid före 1 september. Innanför det område som ska innehålla logistikcentrumet skapas också parkeringsplatser för de som arbetar med logistikcentrumet så att de inte ska utnyttja infartsparkeringen.

Efter alla åtgärder kommer det att finnas cirka 570 p-platser på Ropstens infartsparkering.

Från och med den 1 september kommer också parkeringspriset att höjas från 30 till 50 kronor per dygn som är nuvarande boendeparkeringsnivå. Detta för att främja att p-platserna i Ropsten används av infartparkerare.  Antalet automater blir oförändrat men de får nya placeringar med hänsyn tagen till parkeringsanläggningens nya utformning.

För mer information: se Stockholms stad webbplats

Kontaktperson Lidingö stad:
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande
E-post: paul.lindquist@lidingo.se
Tel: 08- 731 30 50, mobil: 073-079 30 50 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum