2023-02-09 08:31Pressmeddelande

Färre inbrott men fler bedrägerier mot äldre

 

På Lidingö har antalet inbrott i bostad minskat under 2022 jämfört med tidigare år. För samma tid registreras en kraftig ökning av bedrägerier mot äldre. Det framgår av den lägesrapport som årligen sammanställs av Lidingö stad och lokalpolisområde Norrmalm.

Lidingö ligger fortsatt lågt då det gäller anmälda brott per 10 000 invånare inom en rad olika brottskategorier under 2022 i jämförelse med utvalda jämförelsekommuner.  Den årliga lägesrapporten bygger på statistik över anmälda brott och inrapporterade händelser till staden, omvärldsbevakning, lägesbilder från samverkansforum och statistik från trygghetsundersökningar, medborgardialoger och medarbetardialoger.

- Vi samverkar med en rad andra aktörer kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Lidingö. Det är ett arbete som tar avstamp i den samverkansöverenskommelse som staden och polisen undertecknade i juni 2022 och den nu redovisade lägesrapporten är en del av det arbetet, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.

Antalet inbrott i bostad har minskat under 2022 jämfört med tidigare år. Stöld från motorfordon ökade samtidigt som stöld av moped och cykel minskade under 2022. Ungdomsrånen minskade en aning och ligger fortsatt på en mycket låg nivå. Bedrägerier mot äldre har, som i övriga landet, däremot ökat kraftigt under året. Ökningen påbörjades under slutet av 2021 och har fortsatt under 2022. Under 2021 anmäldes 72 bedrägeribrott på Lidingö där snittåldern för den drabbade var 81 år. Under 2022 var motsvarande siffror 207 anmälda brott och snittåldern 79 år.

Grund för planering
Lidingö stad och lokalpolisområde Norrmalms årsrapport ger en övergripande och gemensam bild över nuläget och trender framåt över trygghet och brottsförebyggande frågor på Lidingö. Den gemensamma lokala lägesbilden och beskrivningen av vad som skett i samverkan under 2022 är grunden för planering av det fortsatta arbetet. Rapporten beskriver ett urval av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som har genomförts i samverkan mellan polis och Lidingö stad under året. Aktiviteter som polis och Lidingö stad samverkade kring under 2022 var exempelvis grannsamverkan, grannstödsbilen, nattvandring, olika informationsinsatser och trafikinsatser.

- Polisen och Lidingö stad samverkar i en positiv anda med målsättningen att sänka brottsligheten och öka medborgarnas trygghet. Vi ser att det arbetet stadigt går i rätt riktning och Polisen kommer under 2023 fortsätta att vara en aktiv part i det viktiga arbetet, säger Thommy Brännström, kommunpolis i Lidingö stad.

- Lidingö stad och lokalpolisområde Norrmalm samverkar tillsammans med andra aktörer kring det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Lidingö. Samverkansöverenskommelsen med åtgärdsplanen är en viktig pusselbit i det arbetet. Otrygghet kan inte accepteras och brottsoffren skall vara i fokus, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Säkerhetschef
Anna Sundin Adolfsson
Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg

Relaterad media