2018-12-14 15:08Pressmeddelande

Fältkuratorerna finns där ungdomar finns

null

Sedan i september har tre fältkuratorer varit i tjänst på Lidingö. Uppdraget är att ge råd och stöd till barn, ungdomar och även föräldrar. Fältkuratorerna samverkar med olika verksamheter, till exempel polis och nattvandrande föräldrar och rör sig i miljöer där ungdomar vistas.

Att kunna ge stöd och vägledning i rätt tid är avgörande för resultatet. För att lyckas med det gäller det att lära känna ungdomarna och de miljöer som de rör sig i. Det är också uppdraget för de tre fältkuratorer som sedan i september arbetar i Lidingö stad. Fortfarande är de inne i en fas där de bygger upp verksamheten men redan har de kunnat göra skillnad.

– Vi möter ungdomar i skolorna och vi träffar olika verksamheter inom staden. Vi har redan varit delaktiga i att hantera svåra situationer. Det känns som ett viktigt uppdrag, säger Linnea Hagström, en av fältkuratorerna.

Fältkuratorerna kommer aktivt arbeta med barn, ungdomar och föräldrar på platser där de befinner sig i sin vardag som exempelvis förskola, skola, föräldramöten och fritidsverksamheter. De kommer erbjuda råd och stöd på individuell nivå men också ge information på gruppnivå och vägleda till rätt insatser och aktörer inom och utanför Lidingö stad. Satsningen på fältkuratorer är även ett led i arbetet med att bekämpa droganvändning bland Lidingös ungdomar.

– Fältkuratorerna finns där barn, ungdomar och föräldrar finns. Jag tror att närvaron är ett framgångskoncept och vi vet att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Detta är en strategisk satsning och vi kommer noga att följa upp resultatet säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.


För mer information:

Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden
Tel: 08-731 46 36
E-post: birgitta.skold@lidingo.se

Linnea Hagström, fältkurator omsorgs- och socialförvaltningen
Tel: 08- 731 30 12
E-post: linnea.hagstrom@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum