2020-11-19 08:47Pressmeddelande

Extra ersättning till daglig verksamhet

Jobbforum är en av de verksamheter som får ta del av den extra habiliteringsersättningen.Jobbforum är en av de verksamheter som får ta del av den extra habiliteringsersättningen.

Deltagarna i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, får en extra habiliteringsersättning för 2020. Det är sammanlagt 230 000 kronor som fördelas på 156 personer.

Habiliteringsersättning är en ersättning som ska stimulera och motivera deltagarna att medverka i daglig verksamhet. Lidingö stad har för 2020 fått ett statsbidrag för habiliteringsersättningen på 1 527 000 kronor. Omsorgs- och socialförvaltningen har på nämndens uppdrag undersökt om den del av bidraget som inte har utnyttjats vid årets slut kan delas ut som en extra utbetalning till deltagarna. Sedan år 2018 är den ordinarie habiliteringsersättning 20 kronor per timme. Nu får deltagarna alltså ett extra tillskott.

-Ersättningen ger en viktig signal till de funktionsnedsatta som arbetar inom de dagliga verksamheterna. Det visar att vi värderar deras insatser, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Under pandemin har de dagliga verksamheterna periodvis varit stängda. Staden har valt att under den tiden ändå låta deltagarna behålla sin habiliteringsersättning. Prognosen för året är att cirka 1 300 000 kronor kommer att utnyttjas till ordinarie habiliteringsersättning för deltagarna. Det ger en kvarvarande del av bidraget på cirka 230 000 kronor vid årets slut.

Förvaltningen föreslår att de medel som inte används till ordinarie habiliteringsersättning under året alltså ska delas ut som en extra utbetalning. Beloppet 230 000 kr fördelas till 156 personer i relation till respektive deltagares habiliteringsersättning. De verksamheter som får ta del av den extra ersättningen är Ö-gruppen, Alfa, Jobbforum och externa utförare.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP