2024-05-13 06:48Pressmeddelande

Ett pris med fokus på tillgänglighet

 Jessica Falkman, IFK Lidingö friidrott, och Joakim Andersson, Coop Lidingö centrum. Foto Lidingö stad

Alla har vi samma rätt till delaktighet i det offentliga rummet, till utbud och service. Men ibland finns hinder i vår omgivning som gör att det inte är tillgängligt för alla. Det kan vara en svåröppnad dörr, en bullrig miljö eller oförstående personal som kan göra skillnad på om ett ställe är för alla eller bara för vissa. För att uppmärksamma goda insatser som har gjort Lidingö mer tillgängligt för alla, har Lidingö stad instiftat ett pris, Tillgänglighetspriset.

Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig stad där alla har lika möjligheter. Priset kan tilldelas företag, föreningar och organisationer eller grupper och enskilda personer som gjort betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö.

- Vi har ett ansvar att lyfta och synliggöra de funktionsnedsatta på ön och underlätta för dem i såväl smått som stort. Jag är stolt över att få vara med på resan för att synliggöra den här gruppen i samhället, det är en oerhört viktig fråga, säger Susanna Baconcini (LP), ordförande i Tillgänglighetsrådet.

Priset tilldelas i tre kategorier, fysisk tillgänglighet, information /kommunikation och slutligen inkludering och motverkande av diskriminering. Flera nomineringar med goda exempel på arbete med tillgänglighet och inkludering har inkommit. Av dessa har Lidingö stads kommunala tillgänglighetsråd röstat fram två vinnare. Dessa är:

IFK Lidingö friidrott (fysisk tillgänglighet)
IFK Lidingö friidrott (information/kommunikation)
Coop Skeppet (
inkludering och motverkande av diskriminering)

”För oss är det en självklarhet att ge både nya och gamla medlemmar samma förutsättningar. Priset är en bekräftelse på att vårt arbete har synt utåt och att det får en proriterad plats i vår dagliga verksamhet.”
Jessica Falkman, Sportchef IFK Lidingö friidrott

”Det ingen tvekan för oss då vi har möjlighet att kunna bidra till en persons personliga utveckling och kan få vara starten i deras resa och bygga erfarenheter, samt bidra i det lokala samhället med en gemenskap oavsett förutsättningar."
Joakim Andersson, butikschef Coop Lidingö centrum

Vinnarna kommer att uppmärksammas och prisas med ett diplom, blommor och ett konstverk skapat av personer inom Lidingö stads dagliga verksamhet. Det sker i samband med Tillgänglighetsdagen där arbetet med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är temat.

- Vårt samhälle ska vara inkluderande och tillgängligt. Initiativ och agerande som uppvisas av vinnarna är berömvärt. De är stora föredömen för alla på Lidingö! säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Peter Lönnqvist (M).

Tid: 16 maj, kl 09.00 – 15.00 (prisutdelning kl 13.00 – 14.00)
Plats: Entréhallen, Lidingö stadshus

Juryns motivering: Coop Skeppet, Lidingö centrum är värdiga vinnare av Tillgänglighetspriset för deras framstående arbete med att främja inkludering och motverka diskriminering. Genom att göra sina arbetsplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar har de under många år visat ett starkt engagemang för att skapa en inkluderande och jämlik arbetsmiljö.

Som en förebild för andra arbetsgivare har Coop i centrum utmanat normer och fördomar kring anställning av personer med funktionsnedsättningar och visat att alla har rätt till arbete och deltagande i samhället. Genom att erbjuda arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar har Coop i centrum inte bara skapat arbetstillfällen utan även främjat delaktighet och självständighet för denna målgrupp.

Deras insatser är inte bara en vinst för deras egen verksamhet utan även för samhället i stort genom att skapa en mer inkluderande och mångfaldig arbetskultur.

Juryns motivering: IFK Lidingö friidrott har visat sig vara en förebild inom fysisk tillgänglighet, information och kommunikation.

IFK Lidingö friidrott har under 2023 gjort betydande insatser för att främja fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. De har aktivt engagerat sig i olika initiativ som skapat möjligheter för fler individer att delta i friidrottsaktiviteter.

Genom samarbeten med RBU och Stockholms parasportförbund har de erbjudit träning och kurser. De har samarbetat med Lidingö stad i initiativet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som bidragit till ett betydande antal deltagare på träningstillfällena.

IFK Lidingö friidrott har även ökat tillgängligheten till information och kommunikation kring sin verksamhet. Genom omfattande marknadsföring och spridning av information via intervjuer i radio, reportage i tidningar, sociala medier mm har de spridit budskapet att "Friidrott är till för alla".


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.