2023-11-06 09:06Pressmeddelande

Entreprenörer i takt med tiden

Cecilia och Gerard Versteegh är årets mottagare av Gustaf Dalénpriset.Cecilia och Gerard Versteegh är årets mottagare av Gustaf Dalénpriset.

Cecilia och Gerard Versteegh är mottagare av 2023 års Gustaf Dalénpris. Med start 1978 har paret Versteegh gått från bensinstation och videouthyrning, till att nu driva Apotekstjänst, erbjuda logistiklösningar genom Bonver Logistics och Gåshaga kafferosteri. I dag sysselsätter Bonverkoncernen över 450 personer på Lidingö.

Gustaf Dalénpriset är Lidingö stads utmärkelse till någon med tydliga band till Lidingö och som verkar i Gustaf Daléns anda. Paret Versteegh uppfyller väl de kriterier som priset stipulerar.

- Gustaf Dalén är en mycket stor förebild. Det är en fantastisk ära att få ett pris i hans anda, säger Gerard och Cecilia Versteegh.

Kriterierna för Gustav Dalénpriset är entreprenörskap, innovation, ledarskap och samhällsbyggande. Entreprenörskapet visar sig tydligt i Bonverkoncernens utveckling och förmågan att anpassa sig till växlande förutsättningar. Innovationen i förmågan att ständigt hitta nya lösningar. Ledarskapet och samhällsbyggandet manifesteras genom ett stort engagemang i Lidingös utveckling. Med ett långt samarbete med Hersby skola, aktivt deltagande i öns föreningsliv och ett starkt engagemang i lokalpolitiken har paret Versteegh aktivt bidragit till att stärka civilsamhället.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 30 november som också var Gustaf Daléns födelsedag.

Motiveringen

Mottagare av 2023 års Gustaf Dalénpris är grundarna till Bonverkoncernen, Cecilia och Gerard Versteegh.

Med ett utpräglat entreprenörskap och med en förmåga att tänka nytt har makarna Versteegh genom följsamhet mot marknadens skiftande behov gått från video och DVD till läkemedelsdistribution och e-handel. De har byggt en omfattande koncern med olika verksamhetsgrenar. Bonverkoncernen fortsätter att växa och är i dag ett av Lidingös största företag.

Deras gärning sträcker sig även utanför det rent kommersiella. En bärande idé har varit att stärka lokalsamhället och genom mentorskap till bland annat elever i Hersby gymnasium, engagemang inom det lokala föreningslivet och ett starkt intresse för Lidingös samhällsutveckling, uttrycks en vilja att göra samhällsnytta.

Paret Versteegh är goda förebilder för unga Lidingöbor och verkar genom sitt innovativa entreprenörskap i Gustaf Daléns anda.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Malin Rosenqvist