2014-09-22 09:57Pressmeddelande

Ekologiskt och matlagning från grunden viktigt i ny kostupphandling

null

Snart ska Lidingö stad göra en ny kostupphandling. Inför denna har Lidingöborna en möjlighet att säga sitt. Synpunkterna är viktiga för villkoren som ställs i upphandlingen.

Lidingö stad har nu startat arbetet med den nya upphandlingen för måltider i skola och äldreomsorg. I samband med arbetet ges stadens medborgare möjlighet att tycka till genom att svara på en webbenkät. Enkäten lanserades i samband med Öppet hus i stadshuset då man fick chansen att svara på frågorna. Hittills har 90 personer genomfört enkäten, varav majoritet är föräldrar till barn i skolan.

Återkommande synpunkter är att man vill ha mer ekologiska råvaror och att man tycker att det är viktigt att maten lagas på plats från grunden. Många vill också att det ska vara en vegetarisk dag i veckan i skola och förskola.

- Dessa är alla viktiga aspekter som kommer att beaktas i upphandlingen. Vi hoppas få in fler svar på enkäten som finns tillgänglig på Lidingö stads webbsida fram till den 30 september, säger Linnea Olsson som arbetar som uppföljare av måltidsverksamheten i Lidingö stad.

Upphandlingen kommer att annonseras i vinter och vara klar till sommaren. Det nya avtalet träder i kraft den 1 november 2015. 


För mer information
Linnea Olsson, verksamhetsuppföljare
Tel: 073-079 31 71
E-post: linnea.olsson@lidingo.se

Adriana Buzea, upphandlingschef
Tel: 073-079 01 31
E-post: adriana.buzea@lidingo.se


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum