2016-09-05 10:35Pressmeddelande

Drogvanor kartlagda bland ungdomar

null

Vartannat år sammanställer Länsstyrelsen i Stockholm en stor enkät för att bland annat kartlägga ungdomars drogvanor. För första gången är även Lidingö med i den så kallade Stockholmsenkäten. Den långsiktiga trenden är att drogkonsumtionen minskar i länet men det finns oroande tecken.

Stockholmsenkäten riktar sig till ungdomar i grundskolans årskurs 9 och andra året i gymnasiet. Drygt 25 000 ungdomar besvarade årets enkät som genomfördes under våren vilket motsvara en svarsfrekvens på 79 procent. För första gången är även Lidingö med i kartläggningen.

– Vi har tagit initiativet att ingå i den här undersökningen för att få information om hur vi ligger i förhållande till andra kommuner i länet. Slutsatserna bekräftar den bild vi har och att vi prioriterar våra resurser på rätt sätt. Undersökningen visar också att vi står inför stora utmaningar, säger Ullacarin Holst Hammarlund, verksamhetsområdeschef inom omsorgs- och socialförvaltningen.

I undersökningen tillfrågas ungdomarna om deras konsumtionsvanor av tobak, alkohol och narkotika. Lidingö utmärker sig, tillsammans med några andra norrortskommuner, då det gäller bruket av alkohol och narkotika, där Lidingö ligger över snittet i länet.

– Det finns egentligen inga överraskningar i materialet, vi vet att var fjärde elev i gymnasiet har testat cannabis, men det är bra att vi på ett tydligt sätt jämförs med andra kommuner. Det hjälper oss i det förebyggande arbetet och i samtalen med elever, lärare och föräldrar. Enkäten blir också ett hjälpmedel då vi nu utvecklar vår handlingsplan, säger Kicki Winnerstam, som arbetar med drogförebyggande arbete i Lidingö stad.

Stockholmsenkäten är ett samarbete mellan 22 kommuner i Stockholms län och Länsstyrelsen. Syftet är att ge underlag för planeringen av förebyggande insatser. Varje kommun och skola får separata redovisningar av resultatet för att fördela resurserna i det förebyggande arbetet på bästa sätt.

­– Detta är en mycket viktig fråga som vi tar på största allvar och som måste få ta resurser, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Huddinge, Norrtälje, Nykvarn och Tyresö deltog inte i undersökningen.


För mer information
Ullacarin Holst Hammarlund, verksamhetsområdeschef
Tel: 08-731 31 16
E-post: ullacarin.holst.hammarlund@lidingo.se

Kicki Winnerstam, socialsekreterare
Tel: 08-731 34 47
E-post: kicki.winnerstam.paulsen@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum