2018-03-12 13:45Pressmeddelande

Dags för Stadsmiljöpriset 2018

null

Vartannat år delar Lidingö stad ut ett stadsmiljöpris. Syftet är att uppmärksamma arkitekturens och stadsutvecklingens betydelse för Lidingös utveckling. Nu är det dags att nominera kandidaterna.

Första året Stadsmiljöpriset delades ut var 2014. Då vann läktaren på Lidingövallen och 2016 gick priset till enbostadshuset Loke. Priset kan även gå till exempel till en park eller ett torg, en tillbyggnad eller ombyggnad. Nu är det dags att nominera kandidater för 2018 års Stadsmiljöpris.

- Alla är välkomna att lämna förslag. Vi vill skapa engagemang kring god arkitektur och stadsutveckling. Vi vill också uppmärksamma arkitekters och enskilda fastighetsägares insatser och deras betydelse för utvecklingen av ett attraktivt Lidingö, säger Lidingö stads bygglovschef Agneta Tarandi.

Objekt som kan nomineras bör ha uppförts under 2016, 2017 eller fram till mars 2018. Nomineringen är öppen till den 31 mars.Det är fritt fram för alla att nominera sina favoritbyggnader eller favoritplatser. Under våren utser sedan en jury tre till fem finalister bland de inkomna förslagen. Förslag till nomineringen lämnas på lidingo.se/stadsmiljopriset.

I september/oktober kommer omröstningen öppnas. Då röstar allmänheten fram vinnaren av Stadsmiljöpriset 2018.


För mer information
Agneta Tarandi, bygglovschef
Tel: 08-731 30 25
E-post: agneta.tarandi@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum