2014-05-06 10:10Pressmeddelande

Centrum först att byggas ut

null

Den 16 juni väntas kommunfullmäktige godkänna planprogrammet för Centrum-Torsvik, som sedan går över i detaljplanering. Därefter kan området byggas ut med centrum som den första etappen.

– Det känns spännande att vi nu kan gå in i en ny fas. Nu delar vi in området i mindre etapper som planeras i detalj. Det gör att vi kan bli mycket mer konkreta i vårt arbete. I samband med varje detaljplan kommer vi också att ha samråd då Lidingöborna får lämna sina synpunkter, säger Anna Hadenius miljö- och stadsbyggnadschef. 

Eftersom Centrum-Torsvik är ett omfattande område kan inte allt byggas ut på en gång. Området delas in i fyra byggetapper där varje etapp tar mellan två till fyra år.

Torsvik i sista etappen
Utbyggnaden i centrum påbörjas först, med byggstart 2018. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021. Inom centrumkvarteren samt kvarteren Holmia och Torselden planeras cirka 400 nya bostäder. Totalt beräknas 900 – 1000 nya bostäder uppföras inom Centrum-Torsvik. 

Efter centrum arbetar man sig igenom området bit för bit för att sedan avsluta vid Torsviks torg. Det är den mest kostsamma etappen med den största infrastrukturförändringen. Här byggs en överdäckning med ett nytt torg.

Informationsmöte
Den 27 maj kl. 19.00 bjuder staden in alla Lidingöbor till ett informationsmöte i stadshuset. Planprogrammet presenteras och de politiska partierna är inbjudna för att svara på frågor om
Centrum-Torsvik.

Förslaget ställs ut
Efter den 16 juni kommer planprogrammet att tryckas upp och finnas tillgängligt i stadshuset. Ett annat sätt att bekanta sig med förslaget är att se den utställning som finns i entréhallen i stadshuset. Där visas förslaget i både bild och text. Utställning pågår mellan den 26 maj och den 24 augusti. Du kan också besöka utställningen under stadshusets Öppet hus den 6 september. Mer information samt hela planprogrammet finns tillgängligt från den 16 maj, när planprogrammet blir offentligt, på stadens webbplats, www.lidingo.se/centrumtorsvik

För mer information:

Anna Hadenius,
miljö- och stadsbyggnadschef, anna.hadenius@lidingo.se
Tel: 08-731 33 27

Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordf. paul.lindquist@lidingo.se
Tel: 073-079 30 50

Torsten Engevik (FP), kommunstyrelsens vice ordf. torsten.engevik@lidingo.se
Tel: 08-731 35 81

Jessica Sjöstedt (KD), kommunalråd jessica.sjostedt@lidingo.se
Tel: 08-731 30 77

Daniel Larson (S), ersättare kommunstyrelsen  daniel.l.larson@kommunal.se
Tel: 070-4774894 

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum