2013-11-20 12:46Pressmeddelande

Cannabis är ett problem på Lidingö

Bruket av cannabis på Lidingö är ett växande problem. 70 ungdomar under 18 år har tagits in för provtagning hittills i år. Den allmänna inställningen till cannabis blir dessutom allt mer tillåtande. Nu kallar Lidingö stad och närpolisen till ett gemensamt informationsmöte för föräldrar och anhöriga i stadshuset.

Under hösten har polisen i Stockholm genomfört ett offensivt arbete mot narkotika bland ungdomar med en rad insatser mot bland annat skolor i Stockholmsområdet. På Lidingö har 70 ungdomar under 18 år tagits in för provtagning. 

-  Läget på Lidingö är värre än vad vi trodde. Det är också mycket oroande hur attityderna mot narkotika, främst cannabis, blir allt liberalare, säger Cajsa Velden närpolis på Lidingö.

Det finns ett nära samarbete mellan stad och polis kring drogfrågan på Lidingö men trots det har
inte situationen förbättrats sedan 2011 då polisen gjorde liknande tillslag.  

-  Detta är inget som en ensam part kan lösa utan vi behöver kraftsamla tillsammans. Polis, stad, föräldrar och ungdomar måste alla bidra. Vi välkomnar polisens tillslag för det ger oss kunskap om var vi ska sätta in våra resurser. Vi behöver också hjälp från föräldrarna. Det är viktigt att de är delaktiga, att vi har en gemensam bild av situationen och överens om hur vi tillsammans arbetar med detta, säger Paula Jagric stadens brottsförebyggare. 

Lidingö stad och närpolisen bjuder därför in till ett informationsmöte i stadshuset den 27
november. Mer information om mötet finns på stadens webbplats, www.lidingo.se/cannabis

- Min uppmaning till föräldrar och anhöriga är att delta i mötet och skaffa sig kunskap, diskutera med ungdomarna och andra föräldrar och ta hjälp om oron blir för stor, säger Paula Jagric.
 

För mer information
Paula Jagric
paula.jagric@lidingo.se
Tel: 073-079 05 94

Cajsa Velden, närpolisen Lidingö
cajsa.velden@polisen.se 
Tel: 073-331 58 23

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum