2024-06-04 09:33Pressmeddelande

Budgetdirektiven för 2025 beslutade

Skola, vård och omsorg får extra tilldelning i budgeten. Foto: Micke LundströmSkola, vård och omsorg får extra tilldelning i budgeten. Foto: Micke Lundström

Kommunstyrelsen har fattat beslut om budgetdirektiven för 2025. Nu tar stadens nämnder och förvaltningar över arbetet med budgeten för respektive område.

I budgetdirektiven görs en generell uppräkning för samtliga nämnder på 3,2 procent, vilket motsvarar Sveriges kommuner och regioners beräkningar av kostnadsökningar. 

- Direktiven budgeterar för ett överskott på 36 miljoner kronor och uppnår därmed det finansiella målet på 1 procent i överskott, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer får dessa verksamheter ytterligare 23,5 miljoner kronor nästa år. Investeringarna beräknas till drygt 400 miljoner kronor, främst för färdigställandet av Lilla Lidingöbron och bygget av ny simhall men även ett antal projekt inom området gata och park. I direktiven ingår också en skattesänkning med 50 öre.

- Det är en unik budget med stor skattesänkning samtidigt som vi inte genomför besparingar i verksamheten. Däremot måste vi alltid arbeta med effektivare lösningar och nya prioriteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

I budgetdirektiven anges ramarna, nu är det upp till nämnderna att göra fördelningen av resurser inom respektive förvaltning på bästa tänkbara vis. Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson
Per Gudmundson
Politisk sekreterare
Per Gudmundson