2019-10-24 13:32Pressmeddelande

Budget med fokus på kärnverksamheterna

null

För att möta de utmaningar en försvagad konjunktur innebär, fokuserar Lidingömajoritetens förslag till budget på kärnverksamheterna snarare än på kostsamma satsningar.

Lidingö har en ekonomi i balans, ingen extern belåning och goda kvalitativa resultat. Samtidigt påverkas Lidingö av den försvagade svenska konjunkturen de kommande åren. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser ut att upphöra.

-Vi har goda förutsättningar att möta kommande utmaningar men det krävs en väl fungerande uppföljning och utvärdering av verksamheterna för att Lidingöborna ska få ut mesta möjliga för sina skattemedel, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Stadens resultatbudget för 2020 innebär ett positivt resultat på nära 32 miljoner kronor. Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 17,99 kr.

Ny styrmodell

En ny styrmodell ska säkerställa att den politiska inriktningen och prioriteringarna genomsyrar verksamheterna. Genom att vara tydliga med målet så kan bättre resultat skapas. Lidingö stad har långsiktigt hållbara investeringsvolymer och en budget i balans skapar förutsättningar för god service och skatten ska hållas låg genom hög kostnadsmedvetenhet, effektiv styrning och uppföljning.

-Lidingö ska inte ta ut mer i skatt än nödvändigt. Flera jämförbara kommuner har 1 krona lägre skatt utan nämnvärd skillnad i kvalitet. Under 2019 sänktes skattesatsen med 20 öre. För 2020 föreslår vi en sänkning av Lidingös skattesats med 30 öre. Det innebär att vi uppfyller vårt vallöfte att sänka skatten med 50 öre under mandatperioden. För en vanlig familj på Lidingö innebär detta cirka 3 500 kr i lägre skatt, säger Daniel Källenfors.

Stadens investeringsplan för 2020 innebär investeringar för totalt 588,3 miljoner kronor. Den största investeringen är Lilla Lidingöbron, men planen innehåller också löpande investeringar på cirka 180 miljoner kronor.

Prioriterat i verksamheterna

De utvecklingsprojekt som prioriteras i budgetförslaget för 2020 är Lidingö Centrum, Högsätra och Rudboda torg. Dessutom ska en ny översiktsplan tas fram.

Inom utbildningsområdet prioriteras höjda meritvärden, att alla ska klara skolan samt att Lidingös skolor ska vara trygga. Arbetet med att skapa fler förskolelokaler fortsätter i Islinge, Högsätra, Lidingö centrum och Dalénum.

Valfriheten i omsorgen fortsätter vara ett prioriterat område för Lidingömajoriteten under 2020. Under året kommer nya valfrihetssystem för särskild service, personlig assistans samt avlösning och ledsagning enligt LSS att införas. Dessutom ska ett nytt program för funktionshindrade tas fram.

Navet i kulturverksamheten på ön kommer det nya stadshuset att vara. Dessutom kommer en ungdomspeng att införas speciellt riktat för att främja idrottsaktiviteter bland unga i åldern 13-20 år.

Inom teknik- och fastighetsområdet prioriteras nolltolerans mot klotter och skadegörelse på Lidingö. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet ska också få extra fokus genom förbättrad belysning, välfungerande underhåll av växtlighet på ön samt trygghetsvandringar för att uppmärksamma otrygga miljöer. En ny avfallsplan ska också tas fram under det kommande året.

Majoritetens budgetförslag överlämnades till kommunstyrelsen den 23 oktober. Den 25 november tas den upp för beslut i kommunfullmäktige.


För mer information

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 076-822 12 11
E-post: erik.raita@lidingo.se

Patric Andersson, ekonomichef
Tel: 08-731 30 83
E-post: patric.andersson@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum