2020-12-10 15:41Pressmeddelande

Boendeparkering blir permanent på Lidingö

I februari 2021 blir boendeparkering permanent i Torsvik, Baggeby-Bodal och Näset. Genom zonindelning gäller boendeparkeringen bara i det egna bostadsområdet.

Försöket med boendeparkering har pågått sedan februari 2019 i Torsvik, Baggeby och Bodal. Nu har teknik- och fastighetsnämnden beslutat att boendeparkering blir permanent i dessa områden samt att bostadsområdet Näset läggs till. Från och med februari kommer ett nytt system och en ny zonindelning att gälla. I samband med det avslutas det nuvarande försöket.

Reviderade regler
Endast boende i respektive område med boendeparkering kan söka och få boendeparkeringstillstånd. Zonerna delas in i Torsvik, Baggeby (inklusive Bodal) och Näset. Boendeparkering blir fortsatt gratis och tillståndet kommer att gälla i ett år efter utfärdat datum, därefter behöver det förnyas. Längsta tid att parkera i följd för den som har boendeparkeringstillstånd blir sju dygn.

- Vår utvärdering visar att Lidingöborna tycker det är positivt med boendeparkering och att det i vissa områden blivit lättare för boende att hitta parkering. Vi ser också behovet av att begränsa boendeparkeringen till de som bor i respektive område, så att till exempel Torsvik inte riskerar att bli en infartsparkering för jobbpendlare, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande, teknik- och fastighetsnämnden.

Det blir alltså inte längre möjligt för Lidingöbor som bor i andra områden att skaffa tillstånd för boendeparkering i de områden där boendeparkering införs. Längsta tid att parkera i följd för boendeparkerare sänks från 14 dagar i försöket till 7 dagar, för att få mer rotation på parkeringsplatser och för att kunna sköta drift och underhåll av gatorna på ett enklare sätt.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD