2020-05-20 11:00Pressmeddelande

​Boendeformerna för äldre utvecklas

null

Lidingöborna håller sig friskare längre och blir allt äldre. Det är en positiv utveckling men kräver att boendeformerna ses över för att möta framtidens behov och önskemål. Nu föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott en utveckling av boendekonceptet för att på sikt omvandla serviceboenden till utvecklade seniorboenden.

I en utredning som Lidingö stad har genomfört konstateras att dagens boendelösningar inte möter morgondagens behov. Staden behöver möta utvecklingen och säkerställa en äldreomsorg som är rätt anpassad utifrån målgruppens önskemål och förutsättningar. Nu inleds arbetet med att ta fram en strategi som ska se till att tillgodose de äldres behov även framöver. Målet är en utbyggd hemtjänst, boendeform som hjälper till att bryta isolering, bygger trygghet och som är funktionsanpassade för äldre med särskilda behov.

-Det här är en viktig åtgärd för att möta framtidens krav på boende för äldre. Därför är det önskvärt med en bred samsyn inom politiken och intresseorganisationerna. Arbetet innebär således att vi involverar såväl opposition som medborgare, medarbetare och andra intressenter i processen. Med ett tidsperspektiv på fem till tio år har vi tid för genomarbetade och väl förankrade åtgärder, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Detaljfrågor kring hur nya boendeformer kommer att utformas är något som stadens förvaltningar genom beslutet nu får uppdraget att inleda arbetet med.

-Vi är inte ensamma om att gå från servicehus till andra boendeformer. Den anpassning till förändrade behov inom äldreomsorgen vi nu påbörjar ser man även på andra håll i landet. Erfarenheterna vi har från bland annat arbetet med coronapandemin kommer att påverka även det här utvecklingsarbetet och nu har vi god tid att genomföra nödvändiga förändringar på ett genomtänkt och för alla parter varsamt sätt, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Den 15 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om att inleda arbetet med att utveckla boendekonceptet för äldre.


För mer information

Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden
Tel: 08a731 46 36
E-post: birgitta.skold@lidingo.se

Stefan Heinebäck, chef omsorgs- och socialförvaltningen
Tel: 079-073 38 68
E-post: stefan.heineback@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum