2013-12-13 09:32Pressmeddelande

Bevara och skydda Norra Skärsätra


Planutskottet beslutade i torsdags om ett reviderat planuppdrag för Norra Skärsätra. Beslutet innebär att utbredningen av planområdet minskar med cirka 30 procent i jämförelse med det start-PM som gavs i december 2011. Syftet med detaljplanen är att reglera den befintliga och tidigare oreglerade bebyggelsen, men också att skydda värdefull natur och kulturhistoriskt intressanta byggnader. I det reviderade uppdraget utgår flera av Lidingös stads och Tomtbolagets fastigheter från planområdet.

-  Det är viktigt att vi värnar grönområdena och skyddar spridningsvägarna in till naturreservatet för djur och växter.  Genom att minska utbredningen av planområdet skapar vi en buffertzon så att vi på bästa sätt kan säkerställa områdets karaktär, säger ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

Norra Skärsätra har inte tidigare omfattats av någon detalj- eller fastighetsplan. De befintliga fastigheterna är idag oreglerade.

-  I och med detaljplaneuppdraget får staden större möjligheter att skydda värdefulla kulturmiljöer och upplevelsevärden samt kan hindra en ohämmad exploatering, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M). Samtidigt kan vi möjliggöra för några nya villor på obebyggda privata tomter och en begränsad mängd markbostäder på den gamla färgfabrikstomten i ett område som har nära till både kollektivtrafik och rekreationsområden.

För mer information:
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Tel: 08-731 35 04

Paul Lindquist (M)
kommunstyrelsens ordförande
Tel: 08-731 30 50 


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum