2023-12-19 10:28Pressmeddelande

Beslutat och klart – mer yta blir naturreservat

Naturvårdsområde, Långängen-Elfvik, naturreservat

Ett nytt naturreservat bildas i Sticklinge och Långängen-Elfviks naturreservat utökas. Det beslutade kommunfullmäktige den 18 december 2023.

–Det här är ett stort beslut. I ett slag utökar vi Lidingös naturreservat med omkring 75 procent, när vi går från 450 till drygt 800 hektar skyddad mark. Reservaten kommer att bli en enorm tillgång för Lidingöborna, säger Daniel Källenfors (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Skydda och bevara
Syftet med att utöka reservatsytan på Lidingö är att säkerställa att det finns tätortsnära naturområden för friluftsliv och rekreation på lång sikt samt att vårda och bevara naturvärden, med växt- och djurliv och kulturhistoriska miljöer. De områden som blir naturreservat har höga upplevelsevärden och en rik biologisk mångfald som bör skyddas.

–Lidingös unika karaktär är beroende av miljön, precis som människan behöver naturen. De områden som nu blir naturreservat ser vi som extra viktiga att skydda för framtida generationer, både för Lidingöbornas rekreationsmöjligheter och för att skydda naturen i sig, säger Anders Paulsen (LP) kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mycket höga naturvärden i Sticklinge
Ingen annanstans på Lidingö finns ett så stort sammanhängande område med höga naturvärden som i Sticklinge. Området har höga upplevelsevärden och erbjuder ett rikt och omväxlande friluftsliv. I Sticklinge finns bär- och svampskogar, kulturpräglade marker med gamla ekar och oexploaterade stränder med klippor. Här finns också Lidingös äldsta gravfält, som hålls öppet av betande får, flera grillplatser, vindskydd och stigar. En yta på 108 hektar blir nu naturreservat.

Rejäl utökning i Långängen-Elfvik
Naturreservatet utökas med 262 hektar och blir totalt 702 hektar stort. Det utvidgas med Elfvikslandets vidsträckta skogspartier och stränder i den norra delen, skogar söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöer vid Ekholmsnäs, samt natur- och kulturlandskap vid Mölna. Detta tätortsnära naturreservat har en rik biologisk mångfald samt kustnära och kulturhistoriska miljöer som ska bevaras och utvecklas.

De regler som gäller för allmänheten i de nya naturreservaten träder i kraft redan den 22 december. Besluten väntas i sin helhet vinna laga kraft i mitten av januari 2024, förutsatt att de inte har överklagats.

Mer info: lidingo.se/nyanaturreservat

 

 

 

 

 

 


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Anders Paulsen
Kommunalråd (LP), ordf.Tekniska nämnden, vice ordf. kommunstyrelsen
Anders Paulsen
Per Gudmundson
Politisk sekreterare
Per Gudmundson