2012-10-24 23:16Pressmeddelande

Beslut fattat om ny Lidingöbro

null

I valet mellan att fortsätta renovera gamla Lidingöbron eller bygga en ny har kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med alternativet ny bro. Efter ett omfattande analysarbete görs bedömningen att kostnader och andra risker är lägre för en nybyggd bro.

De alternativ som kommunstyrelsen hade att ta ställning till var om den gamla bron ska bevaras eller rivas och byggas ny. Att bevara beräknas kosta 300 miljoner kronor. Det skulle kräva omfattande renoveringar som skulle hålla i cirka 25 år. Att bygga en ny bro kostar cirka 500 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen, som låtit genomföra tekniska och ekonomiska analyser av alternativen, förordade alternativet ny bro.

– Med en ny bro får vi bland annat minskade drift- och underhållskostnader. Bron kan bli bredare och mer lättillgänglig för både cyklar, gående och spårtrafik. Trots att Lidingöbron har underhållits kontinuerligt genom åren så ska man inte glömma bort att det är en bro som har varit i trafik länge, sedan 1925, säger Pernilla Dufström chef för tekniska förvaltningen.

En ny bro beräknas vara klar år 2020 och byggtiden beräknad till tre år.

– Vi har insett att en ny bro innebär lägre kostnader totalt för Lidingös skattebetalare samtidigt som en ny bro ger oss fler möjligheter att utforma den efter framtidens stora utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist.

Beslutet att bygga en ny bro togs i kommunstyrelsen den 24 oktober. Det slutliga beslutet fattas i kommunfullmäktige den 26 - 27 november.

För mer information
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0730-79 30 50

Pernilla Dufström, chef tekniska förvaltningen
Tel: 08-731 34 01

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum