2023-09-20 10:52Pressmeddelande

Bäst utveckling av företagsklimatet över tid

Bild näringslivsklimat

Även i år rankas Lidingös näringslivsklimat bland de bästa av landets 290 kommuner. Trots marginell nedgång så är Lidingö den kommun i Stockholms län som under de senaste fem åren gjort störst förbättring och totalt klättrat 39 platser.

Sedan 2019 har Lidingö haft en stabil och positiv utveckling på frågor som är viktiga för hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Kommunens service och bemötande, kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande har ökat. I år har över 32 000 företag i landet och 153 företag på Lidingö varit med och betygsatt sin kommun.  

- Lidingö placerar sig återigen i det absoluta toppskiktet bland Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsklimat. Det finns förstås alltid områden där vi kan bli bättre, men jag är stolt över att Lidingös företagare ger ett relativt gott betyg åt både de kommunala tjänstemännens och politikernas arbete. Företagen skapar det välstånd hela samhället vilar på. På Lidingö ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M).

Ny näringslivspolicy
Tillgång till relevant kompetens, bättre dialog mellan kommun och företag, arbetet med brottslighet och otrygghet, mer byggbar mark, att göra det ännu lättare att lösa ärenden digitalt är faktorer som påverkar resultatet negativt. Information i rätt tid till företagen när det sker saker i kommunen som påverkar dem bör fortsatt prioriteras.

- I dagarna har vi gått ut med en enkät till urval av företagare på Lidingö som adresserar bland annat dessa frågor. Enkäten är en del i arbetet med en ny näringslivspolicy som på sikt ska leda till ett ännu mer gynnsamt företagsklimat. Samtidigt är det naturligtvis glädjande att vi har haft en så gynnsam utveckling över den senaste femårsperioden, säger näringslivschef Malin Rosenqvist som samtidigt riktar ett tack till alla de som deltagit i undersökningen.

För tredje året i rad är det Vårgårda kommun i Västra Götaland som har Sveriges bästa företagsklimat följt av Danderyds kommun på andra plats och Solna stad på tredje plats.

Om Svenskt Näringslivs kommunranking 
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2023 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från drygt 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på www.foretagsklimat.se.   

 


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Malin Rosenqvist
Per Gudmundson
Politisk sekreterare
Per Gudmundson