2013-05-28 14:46Pressmeddelande

Barnens samråd om Lidingös framtid

Den 1 juni är det barnens tur att tycka till. Då arrangeras barnens samråd, ett minisamråd om Centrum/Torsvik. En dryg månad in i samrådet har över 400 Lidingöbor har lämnat sina synpunkter.

Hela dagen den i juni, med start kl. 10.00, är stadshuset öppet och förvandlat till en skaparverkstad dit alla barn är välkomna att rita, skapa och bygga sitt Lidingö. Resultaten ställs sedan ut i stadshuset och synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet.

Samtidigt med Barnens samråd arrangeras också en ”leksaksbytarbasar”. Barnen tar med sig en leksak som man inte längre använder och som checkas in utanför stadshuset. Lika många leksaker som lämnats in får man sedan tillbaka från något annat barn.

Barnens samråd är samma dag som Barnens dag i centrum. Skansentåget sköter transporterna mellan centrum och stadshuset. Den 1 juni kl 13.00 hålls också det sista av tre informationsmöten i stadshuset.

Stor variation
Det är stor variation i vad Lidingöborna tycker, en del vill ha mycket utveckling och andra att ingenting alls görs. Det som de flesta är överens om är överdäckningen vid Torsviks torg och att skapa en bättre trafiklösning med mindre buller.

Fram till den 16 juni har Lidingöborna möjligheter att påverka utvecklingen av Centrum/Torsvik. Synpunkter kan lämnas via stadens webbplats, e-post eller brev till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

För mer information
Maria Sörén, informatör Centrum/Torsvik
maria.soren@lidingo.se
Tel: 08-731 35 88


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum