2019-02-07 12:56Pressmeddelande

Balans i preliminärt bokslut

null

Det är ett resultat i balans som redovisas i det preliminära bokslutet för 2018. Detta trots investeringar på cirka 350 miljoner kronor och ökade pensionskostnader. Samtliga nämnder visar överskott, mycket tack vare en hög kostnadsmedvetenhet.

Med ett preliminärt resultat på 34,1 miljoner kronor hamnar årets bokslut 1,7 miljoner över budgeterat resultat. Därmed överstiger staden det finansiella målet som är en procent av verksamhetens kostnader. Stadens balansräkning är god och kapital för pensionsskulden mött av fonderade tillgångar. Stadens har heller inga externa lån.

Verksamheterna visar ett sammanlagt överskott på 17,5 miljoner kronor, en stor del av detta kommer från vakanser men också på effektivare arbetssätt och hög kostnadsmedvetenhet. På utgiftssidan blev summan av stadens investeringar cirka 350 miljoner kronor, en ökning med 100 miljoner jämfört med de årliga investeringarna senaste fem åren. Huvuddelen av ökningen är investeringsvolymen för renoveringen av Stadshuset.

- En nedskrivning av planerade investeringar för Centrum/Torsvik belastar årets resultat med 29 miljoner och höjda kostnader för tjänstepensionerna svara för 26 miljoner kronor på minuskontot. Trots dessa negativa poster är det en ekonomi i balans där samtliga nämnder visar överskott. Det finns en kostnadsmedvetenhet inom organisationen vilket är mycket positivt, säger stadens ekonomichef Patric Andersson.

Slutsatsen blir att det är ett starkt bokslut för 2018 och att staden står stadigt inför en period med mindre ökning av skatteintäkter och vikande konjunktur.

- Det är god ordning i stadens finanser. Tack vare det kommer vi vara väl rustade när konjunkturen vänder. Fokus framöver kommer att ligga på en fortsatt god ordning i ekonomin samtidigt som Lidingö stads kärnverksamhet ska hålla hög kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

För mer information

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 0768-22 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Patric Andersson, ekonomichef
Tel: 08-731 30 83
E-post: patric.andersson@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum