2020-12-16 08:56Pressmeddelande

Ändring av programutbud på Hersby gymnasium

Bild på en skola.

Utbildningsnämnden har beslutat att programutbudet på Hersby gymnasium ska ändras från och med läsåret 2021/22 vilket betyder att teknikprogrammet tas bort. Detta på grund av en stor minskning i antalet elever som söker programmet.

Under flera år har Hersby gymnasium erbjudit följande program: Introduktion-, ekonomi-, naturvetenskap-, samhällsvetenskap- och teknikprogrammet. Sökmönstren bland eleverna har dock ändrat sig mycket tydligt. Antalet sökande till teknik- och naturvetenskapsprogrammen har minskat, medan antalet sökande har ökat till samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammen.

Minsta programmet

De senaste åren har teknikprogrammet, som är det minsta på Hersby gymnasium, halverat antalet platser från 32 till 16 med anledning av att antalet förstahandssökanden har minskat. Trots den förändringen är det färre förstahandssökanden än platser.

- Hersby är en populär skola där många elever vill gå framförallt på ekonomi- och samhällsprogrammet. Efterfrågan på teknikprogrammet har tyvärr minskat tydligt de senaste åren och därför väljer vi nu att anpassa utbudet, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande.

I nuläget har Hersby vissa problem med att elever i första hand väljer Hersby, inte programmet. Det gör att elever blir antagna på ett program de egentligen inte vill gå, och därför omgående vill byta till ett annat program. Genom en förändring av antalet platser kommer fler elever att hamna rätt från början.

- Det är förstås tråkigt att behöva avsluta ett program, men samtidigt ger det en möjlighet för fler elever att komma in på sitt förstahandsval. Borttagandet av teknikprogrammet innebär att vi istället kan utöka samhällsvetenskapsprogrammet, som har många fler förstahandssökanden än tillgängliga platser, säger Patrik Nimmerstam, rektor på Hersby gymnasium tillika gymnasie- och vuxenutbildningschef på Lidingö stad.

Förväntade effekter

Förväntade effekter är att fler elever kan tas emot på sitt förstahandsval. Det bör i sin tur leda till förbättrad genomströmning och fler elever som lämnar gymnasieskolan med examen. Antalet avhopp förväntas också bli lägre när fler elever kommer in på sitt förstahandsval.

Elever som påbörjat sin utbildning kan givetvis slutföra den på samma program. Teknikprogrammet kan sökas inom gymnasieregionen i hela Stockholms län och det finns ett stort antal skolor, både kommunala och fristående, som erbjuder detta program.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.