2022-10-21 11:45Pressmeddelande

Anbudstävlingen för Rudboda centrum avbryts

Den anbudstävling som pågått för att hitta en byggaktör för utvecklingen av Rudboda centrum avbryts. Projektet gör nu en omstart och tar fram ett förslag till detaljplan som allmänheten får tycka till om.

Som en del av stadsbyggnadsprojektet för Rudboda centrum inleddes en anbudstävling under våren 2022. Syftet var att hitta en lämplig byggaktör som ville köpa marken för att bygga radhus, flerbostadshus, lokal för mataffär och ett torg. Totalt nio anbud kom in. De innehöll kreativa och intressanta lösningar men förslagen nådde inte upp till stadens kvalitetskrav.

- Det är viktigt att vi bibehåller småskaligheten och säkerställer ett trivsamt och välkomnande  Rudboda centrum. Vi kommer därför att göra en mer detaljerad plan i samråd med boende innan vi fortsätter med en förnyad anbudstävling, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet att avbryta anbudstävlingen fattas formellt på kommunstyrelsens sammanträde den 14 november.

Bakgrund
Rudboda stadsdelscentrum byggdes under 1960-talet och ska rustas upp. Syftet är att göra torget till en mer attraktiv och tryggare plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder och skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken. Projekt-PM godkändes 2019 och arbetet med detaljplanen för att utveckla området vid Rudboda torg pågår. I samband med att projektet gör ett omtag skjuts tidplanen för genomförandet fram cirka ett år och byggstart beräknas ske under 2026.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg