2022-09-28 09:10Pressmeddelande

Allt bättre företagsklimat på Lidingö

Lidingö klättrar till plats 14 i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Det är en förbättring med en placering sedan förra året och innebär också att Lidingö hamnar på en tredjeplats i länet efter Solna och Danderyd.

I våras presenterade Svenskt näringsliv resultatet av en enkätundersökning där företagarna på Lidingö gav företagsklimatet i kommunen bra betyg och en tredjeplats i länet. Nu kompletterar Svenskt näringsliv enkäten med den senaste statistiken och den bekräftar Lidingös position som företagsvänlig kommun.

─ Lidingöföretagen har gett ett bättre betyg i framför allt två frågor, kommunens upphandling och hur man uppfattar att kommunen konkurrerar med de privata företagen. Frågan om företagen anser att kommunens ­verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet är viktig. För oss i majoriteten är valfrihet en kärnfråga och Svenskt näringslivs undersökning visar att vi menar allvar med att offentligt finansierade verksamheter kan utföras av privata företag och minskar risken för osund konkurrens. Samtidigt som näringslivet i kommunen stimuleras, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Några av företagarnas prioriterade områden för ett bättre företagsklimat, som man anser att kommunen ska fortsätta arbeta aktivt med, är minskad brottslighet och ökad trygghet, förbättrad lokal infrastruktur, bättre dialog mellan kommun och företagare och snabbare handläggningstider.

─ Från 2018 fram till i dag har vi gått från plats 66 till en 14:e plats bland landets 290 kommuner då det gäller företagsklimatet. Det är en glädjande utveckling men undersökningen visar att det fortfarande finns arbete att göra. En förbättrad dialog, service och bemötande mellan staden och det lokala näringslivet är ett fortsatt utvecklingsområde, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Om rankingen
Sedan 2001 sammanställer Svenskt näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag och i år har 157 Lidingöföretagare svarat på enkäten. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

www.foretagsklimat.se


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg
Malin Rosenqvist
Näringslivschef
Malin Rosenqvist